Loading...

Szerződési feltételek

Az alábbiakban a VELUX Magyarország Kft.-nek (Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-000055, adószám: 10192207-2-08, bankszámlaszám: 10800007-70000000-12522061; Az online értékesítéssel foglalkozó telephely: 1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.; Telefon: +36 1 436 0601; Fax: +36 1 436 0605 (a továbbiakban “VELUX”) a vevői megrendelések elfogadására és feldolgozására vonatkozó általános szerződési feltételei olvashatók. A következőkben részletezett feltételek kötelező érvényűek, kérjük, olvassa végig a feltételeket figyelmesen, különös tekintettel az árakra, szállítási feltételekre, a felelősségvállalásra, az elállási jogra és az elállás következményeire vonatkozó feltételekre.

Az itt meghatározott feltételek kiegészülnek az áruk fogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó jogszabályokkal.

Esetleges kérdéseivel, vagy aggályaival kérjük, forduljon bizalommal a VELUX Magyarország Kft-hez.

Az adásvételi és szállítási szerződés Ön és a VELUX között jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A VELUX rögzíti a szerződést, mely a szerződés hatálya alatt hozzáférhető.

A megrendelést csak akkor adhatja le és a szerződést csak akkor kötheti meg, ha betöltötte 18. életévét.

Megrendelését lakóhelyétől függetlenül feldolgozzuk. A megrendelt termékeket az Ön által megjelölt magyarországi címre szállítjuk.

Az Ön által leadott megrendelés általunk történő feldolgozásának előfeltétele, hogy a megrendelése leadásával egy időben Ön elfogadja az alábbiakat:

  • Az itt leírt feltételeket.
  • Azt, hogy megrendelésének feldolgozásához és teljesítéséhez rögzítjük az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
  • Azt, hogy ez a szerződés Magyarország törvényei szerint jön létre.

Amennyiben adatai a megrendelés elküldését követően módosulnak, kérjük ezt legkésőbb a szállítás napját megelőző 24 óráig bejelenteni, ellenkező esetben a módosítást a VELUX nem tudja figyelembe venni.

 

Honnan tudom, hogy a megrendelésemet megkapták?

Megrendelését leadhatja webshopon, telefonon, és személyesen a VELUX irodában valamint elküldheti azt cégünk részére elektronikus levél formájában. Az első esetben kollégáink elektronikus formában, a második és harmandik estben pedig szóban és irásban igazolják vissza rendelését, kérésére visszaigazolást is küldünk megadott e-mail címére. Utóbbi esetben, azaz elektronikusan küldött rendelését elektronikus levél formájában igazoljuk vissza.

A csomagküldés díja bruttó 2150 Ft /csomag.

A megrendelt alkatrészeket szállítási díj mentesen átveheti irodánkban.  

Kérjük, hogy átvételkor ellenőrizze, hogy a kiszállított áru azonos-e a megrendelttel (a termékek kódját, a csomagolás sértetlenségét és a darabszámot ellenőrizze), a szállítólevélen szereplő összeg és adatok helyesek-e.

Ha eltérést tapasztal, lehetőség szerint még a szállító jelenlétében tüntesse azt fel a szállítólevélen, és késedelem nélkül értesítse vevőszolgálatunkat (elérhetőség alább). Az átvételkor felmerülő bármely mennyiségi és minőségi hibával kapcsolatos szavatossági igényét a VELUX vevőszolgálat az értesítés alapján rögzíti. A mennyiségi és minőségi vizsgálat késedelmes teljesítéséből eredő károkért Ön felel.

 

Fizetési kötelezettség

A megrendelés leadása Ön számára kötelezettséget keletkeztet a megrendelt áruk kifizetésére. A fizetési kötelezettséget online vásárlással, valamint helyszíni fezetés esetén kártyás / készpénzes fizetés esetén az alkatrészek irodai átvételekor vagy a kiszállításkor kell teljesíteni.

 

Hogyan fizessek?

A megrendelt termékeket készpénzzel, bankkártyával, PayPal és előre utalással fizetheti ki.

Bankkártyás fizetés esetén irodánkban és a futárok által elfogadott kártyatípusok: MasterCard , Visa, AMEX, Maestro.

Bankkártyás fizetésen kívül a vételár fizethető készpénzben átvételkor és a kiszállításkor, melyet az árut szállító vállalat képviselője vesz át megbízásunkból. Az összeg átvételéről igazolást kap.

Figyelem! Bruttó kétszázezer (200 000 Ft áfával) forint vagy ennél magasabb értékű rendelés leadása esetén a teljes vételár előre utalással fizetendő. Az összeg bankszámlánkra való beérkezését követően a vételárról előlegszámlát állítunk ki.

PayPal

Fizetni PayPallal is lehet. Amikor webáruházunkban a kasszához ér, megkérjük, hogy jelentkezzen be a saját PayPal-fiókjába. Másik lehetőségként a PayPal-fiók nélküli fizetést is választhatja – ez esetben közvetlenül hitelkártyával, pl. MasterCarddal tud fizetni. A PayPallal történő fizetést követően Ön visszakerül webáruházunk felületére. Ott megnyílik egy oldal, ahol sikeres fizetés esetén visszaigazoljuk megrendelését.

 

A szállítással és a vételár átvételével megbízott partnerünk (alvállalkozó alkalmazására jogosultan)

DHL Express Hungary Ltd.

H-1097 Budapest

Fehérakác u. 3.

Telefon: +36 1 2 45 45 45

honlap: www.dhl.com

A VELUX fenntartja azonban magának a jogot, hogy az adott szállítással és a vételár átvételével más szerződő partnert bízzon meg (a többi szállítási feltétel változatlan tartalmú fenntartása mellett), amely változásról azonban legkésőbb a szállítás megkezdésekor tájékoztatjuk.

Amennyiben a VELUX a megrendelés teljesítésére Önnek felróható okból (pl. hibás szállítási cím megadása) nem képes, az ebből eredő költségeket és károkat (pl. megismételt szállítás költsége) Ön viseli.

 

Az Ön törvényes jogai, szavatosság

Önnek fogyasztóként különféle törvényes jogai vannak termékek fogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó jogszabályok alapján, amennyiben az általunk szállított alkatrészek hibásnak, vagy a leírásban szereplőktől eltérőnek bizonyul(nak). Egy áru akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg az adásvételi

szerződésben a mennyiségére, minőségére és jellemzőire vonatkozóan leírtaknak, vagy ha nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

Az itt leírt feltételek semmiképpen nem csorbítják az Ön kötelezően érvényes, a vonatkozó törvényi előírások szerinti jogait.

A VELUX hibás teljesítése esetén a vásárló kellékszavatossági igénnyel élhet a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. Amennyiben Ön fogyasztóként jár el (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), választása szerint kellékszavatossági igénnyel vagy termékszavatossági igénnyel élhet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás alkatrész kijavítását vagy kicserélését kérheti és az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Ha az általunk szállított termékben valamilyen hibát talál, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell bennünket. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Ön számára költségmentesen megjavíttassuk vagy kicseréljük a hibás alkatrészt, ha az nem jár számunkra aránytalanul magas költségekkel. Ha a hibás alkatrész nem javítható, akkor Ön ingyenes cserére jogosult. Minden esetben jogunkban áll a hibás alkatrészt kicserélni, kivéve, ha a csere az Ön oldalán aránytalan költségekkel jár.

Amennyiben nem a szerződésnek megfelelően járnánk el, felelősek vagyunk minden olyan esetleges veszteségért vagy kárért, amelyet Ön a szerződés részünkről történő megszegése, vagy mulasztásunk előre látható következményeként elszenved. Valamely veszteség vagy kár akkor tekinthető előre láthatónak, ha nyilvánvalóan a részünkről elkövetett szerződésszegés következménye, vagy ha Ön és mi a szerződés megkötésekor ésszerűen feltételezhettük esetleges bekövetkezését.

Semmilyen módon nem zárjuk ki felelősségünket a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért, illetve az általunk okozott halálesetért vagy személyi sérülésért.

 

Jótállás

Az Ön jogszabályokban meghatározott jogain túlmenően a VELUX az alkatrészekre jótállást biztosít. A jótállás feltételei a honlapunkon található VELUX Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatók. A jótállási feltételek semmiképpen nem érintik az Ön egyéb törvényes jogait.

A jótállási feltételekről itt tájékozódhat.

 

Az elállás /szerződésbontás joga

A szerződéstől Ön tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállhat.

Az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – fizikai értelemben a termékek birtokába jut, vagy, amennyiben Ön egy megrendelésben több terméket rendelt és ezeket mi külön-külön szállítjuk, attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – fizikai értelemben az utolsóként kézbesített termékek birtokába kerül.

Az elállás jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia bennünket (elérhetőségeinket lásd alább) a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről (pl. levélküldeményben, telefax vagy e-mail üzenetben).

Ahhoz, hogy azonosíthassuk a megrendelését elállási jogának gyakorlásakor, kérjük, adja meg nevét és elérhetőségi adatait (cím, telefonszám és e-mail cím), a megrendelés-visszaigazolás számát, továbbá jelölje meg azon termékeket, amelyek tekintetében az adásvételi szerződéstől elállni szándékozik.

Az elállásra meghatározott határidő betartásnak minősül, ha az elállási nyilatkozatát az elállásra nyitva álló időtartam leteltét megelőzően elküldi részünkre.

 

Az elállás hatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor az addig Öntől kapott összegeket, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legfeljebb az elállásra vonatkozó döntéséről való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük Önnek. A visszatérítés az eredeti fizetési tranzakcióban igénybe vett fizetési eszköz használatával történik, kivéve, ha Ön kifejezetten beleegyezik egy másik fizetési mód alkalmazásába. A fizetési eszköz típusától függetlenül a visszatérítés Önnek semmiképpen nem jár költséggel. A visszatérítést az érintett termékek visszaérkezéséig, vagy addig az időpontig visszatarthatjuk, amikor Ön hitelt érdemlően igazolja számunkra, hogy az érintett alkatrészt visszaküldte hozzánk, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legfeljebb a szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyilatkozat közlésének napjától számított tizennégy (14) napon belül az alábbi címre küldheti, vagy ott adhatja vissza részünkre

VELUX Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

 

A határidő betartásának minősül, ha Ön a termékeket a tizennégy (14) napos határidő leteltét megelőzően visszaküldi.

A termékek visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

A termékek értékében a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéken túli használatból fakadó esetleges csökkenésért Ön felelős.

 

A termékek értékcsökkenését mi állapítjuk meg

A termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához Ön köteles az árukat (i) kellő gondossággal és (ii) ugyanúgy kezelni és megvizsgálni, mint ahogyan azt egy átlagos üzletben normális körülmények között tenné. Az ezt meghaladó mértékű használat vagy vizsgálat az áruk értékének csökkenésével járhat, amelynek pénzértékét jogunkban áll az Öntől kapott összeg visszatérítésekor a visszafizetendő összegből levonni. Az érték csökkenését esetről esetre határozzuk meg. Az áru bármely módon történő beépítése, használata szintén várhatóan az áru értékének csökkenését okozza. Kérjük, ne feledje, hogy mindaddig, amíg a termék az Ön birtokában van, és amíg nem kerül vissza hozzánk, a termékért Ön felelős és a termék esetleges sérüléséért vagy károsodásáért Ön visel felelősséget.

Irányadó jog és joghatóság

Az Ön és a VELUX közötti jogviták peren kívüli elintézése céljából az Ön lakóhelye/tartózkodási helye vagy a VELUX székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is lehet fordulni. Ez nem befolyásolja az Ön jogát arra, hogy bírósághoz forduljon. A VELUX székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

A jelen Szerződési Feltételek nem minősülnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, ilyet a VELUX nem alkalmaz.

 

Személyes adatok kezelése

A VELUX a vásárlás során megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetleges jótállási/szavatossági jogok kezelése céljából kezeli. Az adatokat és megrendelését a szerződés teljesítéséhez és az esetleges jótállási/szavatossági jogok kezeléséhez szükséges ideig tároljuk és kezeljük, ezen időtartam alatt a szerződés hozzáférhető.

Marketing célra történő adatrögzítés és –felhasználás (a reklámajánlat kifejezett fogyasztói igény alapján történő küldésének esetét kivéve) nem történik. Az adatokat kizárólag a VELUX érintett alkalmazottai ismerhetik meg. A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

 

A cég neve: VELUX Magyarország Kft.

Cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-000055

 

Az online értékesítéssel foglalkozó telephely:

1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

Fax: +36 1 436 0605

E-mail: szerviz@velux.com

2020. Április